Pozitif Bilim ne Demektir?

Özelden bazı arkadaşlarım bana mesaj yazarak yazılarımda sık sık pozitif bilimden söz ettiğimi bunun ne anlama geldiğini açıklamamı istediler. O nedenlede bu yazıyı kaleme aldım..

Pozitif bilim derken acaba onun karşılığında bir de negatif bilim mi var diye düşünen arkadaşlarımız olabilir. Hayır negatif bilim yoktur sadece normal veya normaktif bilim veya beşeri bilimler vardır diyebiliriz. Çok derine inersek işin içinden çıkamayız. Ben basitçe izah etmeye çalışacağım, konuyu benden çok daha iyi bilen arkadaşlarımız varsa ki vardır; onların da katkılarını alabiliriz.

Ben yazılarımda bir ülkenin gelişebilmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine erişebilmesi için pozitif bilime ihtiyacı olduğunu ve ağırlıklı olarak ona yönelmesi gerektiğini her defasında söylemekteyim. Çünkü Dünya ülkeleri arasında hatırı sayılır ülke olmanız ancak kalkınmış ekonomi ile mümkündür.. Ve maalesef ki bunu bize sağlayan daha çok pozitif bilimde yapılan çalışmalar ve onun teknolojiye yansıyan unsurlarıdır. Diğer bilimlere gerek yoktur demek istemiyorum mutlaka toplumun onlara da çok ihtiyacı vardır..

Pozitif bilim deyince daha ziyade ispatlanabilir, kanıtlanabilir bilim anlamında kullanılır.. somut sayılara ve delillere dayanır.. fizik, kimya, astronomi, biyoloji, matematik, cebir, geometri gibi bilimlere pozitif bilim diyebiliriz. Deneysel sonuçlara dayanan somut verileri olan bilim dalları bu gruba girer.. pozitif bilimlerde konunun detayına inilir ve oradan varsayım yani hipotezler çıkarılır yani soyut kavramlara da ihtiyacı vardır.

Soyut kavramı olmadan, zihinde tasarlanmasıdan ve düşünmeden pozitif veya normaktif bilim oluşturulamaz.Konu üzerinde kurulan hipotezler yani tahminler laboratuvarda doğada yapay şartlarda gözlenir yaptığı değişimler incelenir,not edilir.. Bu incelemeler sonucu araştırılan konu ile ilgili tüm deneylerin yapıldığı,kesin sonuçların alındığı çalışmalar sonrası kanunlaşır ki buna en güzel örnek yerçekimi kanunu dur.. Ama bazan bu çalışmalar ve deneyler sonucu tam sonuca varılamaz daha çok araştırmaların yapılması gerekir; ancak bugüne kadar yapılan çalışmaların hiçbir yanlış örneği bulunmaz ise bunlar teori bazındadır tıpkı fizikte zaafiyet ve kuantum teorileri gibi.Kısaca formüle edersek;Pozitif bilim Şüphe ve gözlemle başlar, tekrarlayan deneylerle devam eder değişmeyen sonuçlar elde edilince bilimsel kanunlar olarak kayıtlara geçer..Yani; Şüphe+gözlem+hipotez+ veriler+ dikkatli deneyler+ tekrarlayan yeni deneyler+ elde edilen değişmeyen sonuçlar+ bilimsel kanunlar

Bazı pozitif bilimler deneysel olarak ispatlanmasına gerek olmayan matematik ve mantığı barındırırlar..Bu bilim dallarının doğada karşılığı yoktur tamamen zihinsel olduklarından diğer bilim dallarından ayrılırlar.

Pozitif bilim olarak kabul ettiğimiz ve doğa bilimleri veya tabiat bilimleri olarak da adlandırılan insan düşüncesinden bağımsız olarak var olan her şeyi,tüm evreni inceleyen fizik, maddeyi inceleyen kimya,canlıyı inceleyen biyoloji, yine evreni ve gök yüzünü inceleyen astronomi gibi bilimler; bu anlamda matematik,cebir, geometri gibi bilimlerden kısmen de olsa ayrılır.Dolayısıyla matematik ve mantık’ın doğada karşılığı yoktur; daha çok zihinseldir.. Ama buna rağmen matematik pozitif ilimdir..

Beşeri bilimler; analitik,eleştirel veya spekülatif yöntemler kullanarak insan durumunu inceleyen bilimlerdir.. Edebiyat, tarih,felsefe, din,görsel sanatlar, müzik dahil performans içeren sanatlar, antik ve çağdaş diller, bazen antropoloji de bu konunun içine girer..

Bu bilim dalları içinde de din bilimleri özellik arz eder.Dinin kabulünde mantık yoktur, Kabul etmek yani biat-itaat vardır.. Allaha peygambere ve kitaba kayıtsız inanmak vardır.. İslam’da fıkıh, hadis, tefsir kelam gibi alanlarda ayrıca din sosyolojisi, piskolojisi ve antropolojisi gibi konularda bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.Bunlar daha çok Ma’nevi veya beşeri ilimler içine girer.Din bilimi daha çok insanın maneviyatını,mutluluğunu dayanıklılığını yücelten,bedeni ve ruhsal hastalıklardan uzaklaşmasını sağlayan bir bilimdir.

Bilimler içerisinde tıp bilimi özellik arz eden diğer bir bilim alanıdır..Tıp bilimi hem pozitif bilimdir hem de normatif bir bilimdir.Ayrıca sanat özelliği olan bir bilimdir.. cerrahi müdahaleler,operasyonlar ve uygulamalar sanatsal bir olay olarak kabul edilebilir.. hasta olmamak,hastalıklardan kurtulmak İçin alınan önlemler koruyucu hekimliktir ve normatif bir bilimdir.. gerek hayvanlar üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar ve gerekse insanlar üzerinde yapılan klinik çalışmalar pozitif bilimi içerir.. İnsan sağlığı ile direkt ilgilenir;hem pozitif bilim hem de zaman zaman beşeri bilimleri içerir..

Geleneksel toplumlar somut kavramlarla yaşar;somut olayları düşünerek ve sorgulayarak zihinsel olarak soyut kavramlara dönüştürmezler.. somut olayları somut olaylarla çözeceklerini sanırlar. Daha kapsamlı yorumlara, geriye veya ileriye doğru yönelik akıl yürütmelere gerek duymazlar( palyatif-kısmen geçici çözüm).

Bireysel veya özel olanın bilimi olmaz ancak genel olanın bilimi olur.. soyut düşünce ve sorgulama başlangıcıyla somuta dönüştürülen bilim esas bilimdir..

Bu açıklamalardan sonra noktayı şu şekilde koyalım;Bugünkü Dünya düzeni; küresel sermayenin dünya hakimiyet çalışmaları tamamen pozitif bilimlere uğraşan alanlardan geçmektedir.. Bu bilim dalları iyi kullanılırsa insanların sağlıklı ve mutlu yaşamalarına zemin hazırlarlar; ama art niyetli olarak kullanılırsa insanlığın sonunu hazırlarlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir