Hakkımda

1956 tarihinde Trabzon/Çaykara Şahinkaya köyünde doğdu. 1967 yılında İlkokulu Şahinkaya köyü ilkokulunda bitirdikten sonra orta ve lise öğrenimi için Erzurum Yavuz Selim öğretmen lisesine girdi.1972 yılında başarılı öğrenciler gurubu içine girerek Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesine gitmeye hak kazandı. Lise öğrenimi sonrası Üniversiteye giriş sınavında başarılı olarak 1973 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Üniversite hayatına başlamış oldu,1979 yılında tıp fakültesini bitirerek pratisyen hekim olarak hayata atıldı. Aynı yıl Ankara-Çamlıdere ilçesinde hükümet tabibi olarak göreve başladı. Bu görevi 7 ay sürdürdükten sonra ihtisas sınavını kazanarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel cerrahi asistanlığına başladı. Asistanlık süresi bitmeden, kıdemli asistan konumunda iken zamanın Sağlık Bakanlığının uygulamasıyla Urfa Devlet Hastanesi Genel cerrahi kliniğinde 6 ay süre ile görevlendirildi. Uzmanlık sonrasında mecburi hizmetin bir bölümünü Manisa Demirci Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi uzmanı ve Başhekim olarak, geri kalan bölümünü Ankara Şerefli Koçhisar devlet hastanesinde Genel Cerrahi uzmanı ve Başhekim olarak tamamladı. Takiben Hatay-Kırıkhan Devlet Hastanesinde 11 aylık bir süre Genel Cerrahi uzmanı ve Başhekim olarak görev yaptı. 1990 yılında İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Genel cerrahi başasistanlık sınavını kazanarak 2. Genel cerrahi kliniğinde başasistanlık görevine, 1995 yılında yine aynı hastanenin Genel cerrahi şef muavinliği imtihanını kazanarak bu göreve başladı. Takiben 1995-1997 yıllarında başhekim muavinliği görevini üstlendi. 1997 yılında St. Mark’s Hospital/Londra’da Koloptroktoloji eğitimi aldı. 1999 yılında Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün birlikte düzenledikleri 3 aşamalı şeflik imtihanlarında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi 3. genel cerrahi klinik şefliği imtihanını kazanarak bu göreve başladı. Yine aynı yıl Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimliğine atandı. Bu görevi 30 aya yakın bir süre yaptıktan sonra istifa ederek aynı hastanenin 3. genel cerrahi şefi olarak görevini sürdürdü.

2007 yılında Maltepe Üniversitesi Tıp fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim üyeliği ve Başhekimliğinde bulundu. Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu 38. maddeye göre hem üniversite öğretim üyeliğini hem de Kartal eğitim ve araştırma hastanesi cerrahi klinik şefliğini devam ettirmek maddesine uygunluğu görülmediğinden tekrar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi genel cerrahi şefliğine dönmek zorunda kaldı ve bu görevi 16 Nisan 2012 yılına kadar sürdürdü.

Ancak 02.11.2011 tarihinde gece yarısı aniden alınan meclis kararıyla “kamu hastaneler birliği ve sağlıkta dönüşüm yasası”onaylanmış ve böylece tüm ülkedeki A.B.D., Eğitim-öğretim görevlilerinin ve yöneticilerin yetkileri elinden alınmıştı. Hiçbir etkinlikleri kalmadığından görevinden istifa ederek muayenehane hekimliği ve takiben Amasya Tıp Fakültesinde A.B.D. Başkanlığı görevini sürdürdükten sonra 2018 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur.
Halen İstanbul’da özel bir hastanede aktif olarak mesleğini sürdürmektedir.

İki bin iki yılında basılan “Yetişkinlerde ve Çocuklarda Ameliyat Öncesi Değerlendirme” ve takiben 2003 yılında “Akut ve Kronik Yara Bakımı”, 2010 yılında basılan “Hekimlere ve Halka yönelik Hepatit-B ve Hepatit-C ile İlgili Bilinmesi Gereken Önemli Noktalar” isimli kitaplarının yazar ve editörlüğünü yaptı.
2004 yılında üniversiteler arası Genel cerrahi doçentliği sınavına girerek doçent oldu. Ayrıca Acil Cerrahi kitabında(2009) “Crohn Koliti ve Acil Cerrahi Yaklaşım” adlı bölümü yazmış, yine “Kolon ve Rektum Cerrahisinde Güncel Tedavi” kitabının “Çekum Ülseri” bölümünün tercümesini yapmıştır. Mesleğinin son dönemlerinden derlemiş olduğu yaşanmış fıkramsı olayları, anektodları(2010 ) “Aklımda kalanlar” kitabında toplamıştır

Şimdiye kadar yapmış olduğu bilimsel çalışmalar: 11 adet Doktora tezi yönetmenliği, 33 adet uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale, 12 adet uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiri, 89 adet ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale ve 59 adet ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri mevcuttur.

Evli ve 4 çocuğu vardır. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca bilmektedir.