Kitap, Kitapta Bölüm

F1. Kurt N. (editör). Yetişkilerde ve çocuklarda ameliyat öncesi değerlendirme. Nobel Tıp Kitabevi Istanbul 2002

F2. Kurt N. Hekim, hasta ve hasta yakınlarının ilişkileri ve beklentileri. In: Kurt N. (editör). Yetişkilerde ve çocuklarda ameliyat öncesi değerlendirme. Nobel Tıp Kitabevi Istanbul 2002 p:9-1

F3. Kurt N. Sıvı ve elektrolit bozuklukları. Kurt N. (editör). Yetişkilerde ve çocuklarda ameliyat öncesi değerlendirme. Nobel Tıp Kitabevi Istanbul 2002 p:51-69.

F4. Kurt N. Asit baz dengesi ve bozukluklarının tedavisi. Kurt N. (editör). Yetişkilerde ve çocuklarda ameliyat öncesi değerlendirme. Nobel Tıp Kitabevi Istanbul 2002 p:70-79

F5. Kurt N. (editör). Akut ve kronik yara bakımı. Nobel Tıp Kitabevi. Istanbul 2003

F6. Kurt N. Yara tedavisi tarihçesi. Akut ve kronik yara bakımı. Nobel Tıp Kitabevi. Istanbul 2003. p.1-8.

F7. Kurt N, Bulut G. Yaralanmalarda antibiyotik profilaksisi. Akut ve kronik yara bakımı. Nobel Tıp Kitabevi. Istanbul 2003. p:160-168

F8. Kurt N. Antiseptik maddeler ve yarada kullanımları. Akut ve kronik yara bakımı. Nobel Tıp Kitabevi. Istanbul 2003 p:47-73.

F9. Anthony J. Senagore; Cecal Ulcer,: Kurt N.  Çekum Ülseri (Çeviri); İn: Wictor W. Fazio, James M. Church, Conor P. Delaney (edits) Current therapy in colon and rectal surgery. Tarık Akçal, Dursun Buğra( Çeviri Editörleri)Kolon ve rektum Cerrahisinde Güncel Tedavi. I. Baskı İstanbul, Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. Şti. 2006, Sayfa 277-280

F10. Kurt N;Crohn Koliti ve Acil Yaklaşım. Cemalettin Ertekin, Recep Güloğlu, Korhan Taviloğlu (Editörler) Acil Cerrahi 1. baskı İstanbul Nobel Tıp Kitabevi, 2009 Sayfa 483-489

Fıı.Kurt N,Kurt C:Hepatit B ve Hepatit C İle ilgili bilinmesi gereken önemli noktalar.Nobel Tıp Kitabevi,İstanbul,2010