Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

D1.       N. Kurt, S. Vural, H. Acar, M. Toprak: Relaparotomiler, Ulusal Cerrahi Kongresi, 1994

D2.       N. Kurt, Z. Memiş, Y. Gülhan, Y. Oğuz: Gastrointestinal Sistem Fistülleri, Ulusal Cerrahi Kongresi, 1994

D3.       Z. Memiş, N. Kurt, Y. Gülhan, T. Yücel, M. Gülmen: Damar Yaralanmaları, VII. Periferik Damar Cerrahisi Kongresi, 1994

D4.       M. Gülmen, T. Yücel, N. Kurt, Y. Gülhan, K. Kasar: Laparoskopik Kolesistektomi Deneyimimiz, XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri Türk Dünyası Tıp Bilimleri Kongresi, 11-14 Mayıs, 1994 Kayseri

D5.       Y. Gülhan, N. Kurt, A. Çevik, T. Yücel, M. Gülmen: Laparoskopik Kolesistektomi Sonuçlarımız, II. Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi 14-16 Eylül 1995 –İstanbul

D6.       N.Kurt, M. Yıldırım, Z. Memiş, Y. Gülhan, Ö. Aycan, M. Gülmen:  Acil vakalarda   Hartmann Kolostominin Yeri, 1.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi  19-23 Eylül 1995.

D7.       Y. Gülhan, K. Erksoy, Z. Memiş, N.Kurt, M. Gülmen: Akut Mezenterik İskemi,            I. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19-23 Eylül 1995.

D8.       M. Yıldırım, N. Kurt, Y. Gülhan, Z. Memiş, M. Gülmen: Veress İğne ile Aspirasyon Sitolojisinin Akut Karın Tanısındaki Yeri, I. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19-23 Eylül 1995.

D9.       Y. Gülhan, Z. Memiş, N. Kurt, B. Kavlakoğlu, M. Gülmen: Damar Yaralanmaları,    I. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19-23 Eylül 1995.

D10.     N. Kurt, M. Yıldırım, Y. Gülhan, Z. Memiş, Ö. Aycan: Perfore Apandisit Oranına Hekim ve Hastanın Etkisi, I. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19-23 Eylül 1995.

D11.     N. Kurt, M. Yıldırım, Z. Memiş, S. Süt, M. Gülmen: Popliteal Arter ve Ven Yaralanmaları, I. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19-23 Eylül 1995.

D12.     M. Yıldırım, N. Kurt, Z. Memiş, S. Süt, M. Gülmen: Peptik Ülser Perforasyonlarında Mortaliteyi Etkileyen Prognostik Faktörler, Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs 1996, Antalya

D13.     Z. Memiş, N. Kurt, M. Yıldırım, N. Bildik, H. Koçer, M. Gülmen: Travmatik Vena Kava İnferior Yaralanmaları, Ulusal Cerrahi kongresi, 15-19 Mayıs 1996, Ankara

D14.     N. Kurt, M. Yıldırım, Z. Memiş, N. Bildik, M. Gülmen:  Künt Karın Travmasında Batın Ultrasonografive Peritoneal Lavajın Yeri, Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs 1996, Antalya

D15.     N. Kurt, S. Süt, M. Yıldırım, S. Vural, M. Gülmen: Bilateral Subtotal Tiroidektomilerde İinferior Tiroid Arterlerin Bağlanması Paratiroid Fonksiyonlarını Etkiliyor mu? 19.Ulusal Endokrinoloji-Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi, 28-31 Mayıs 1996

D16.     N. Bildik, N. Kurt, M. Yıldırım, Z. Memiş, M. Gülmen: Situs İnversuslu Olguda Laparoskopik  Kolesistektomi, Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul 1997

D17.     N. Kurt, H. Fehmi Küçük, Z. Memiş, N. Bildik, R. Demirhan, T. Yücel, M. Gülmen: Damar Yaralanmaları, I. Bölgesel Travma  ve Acil Cerrahi Kongresi, 17-20 Aralık 1998, Bursa

D18.     N. Kurt, R. Demirhan, H. Fehmi Küçük, M. Yıldırım, K. Fincan, Ö. Gül, M. Gülmen: Acil Torakotomiler, I. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 17-20 Aralık 1998, Bursa

D19.     N. Kurt, H. Fehmi Küçük, R. Demirhan, N. Bildik, B. Tayfun Gürsu, O. Düzgün, M. Gülmen: Kalp Nafiz Ateşli Silah Yaralanmalarına Bağlı Periferik Arterde Kurşun Embolizasyonu (Olgu Sunumu), 17-20 Aralık 1998, Bursa

D20.     N. Bildik, T. Salepçi, N. Kurt, G. Çelik, Ö. Gül, C. Uzal, M. Gülmen: Lokal İleri Meme Kanserinde Neoadjuan Kemoterapi Sonuçlarımız, Cerrahi Onkoloji Dergisi,7-10 Nisan 1999 İstanbul

D21.     F. Ersoy, N. Kurt: Oturum Başkanlığı 3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 31 Ağustos- 4 Eylül 1999, Antalya

D22.     G. Çelik, Ö. Gül, R. Demirhan, A. Çevik, H. Ekinci, N. Kurt, M. Gülmen: Künt ve Penetre Batın Yaralanmalarında Konservatif ve Cerrahi Yaklaşım Sonuçlarımız, 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 31 Ağustos – 4 Eylül 1999, Antalya

D23.     Y. Gülhan, A. Çevik, Ö. Gül, N. Bildik, N. Kurt, M. Gülmen: Duodenum Yaralanmaları, 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 31 Ağustos – 4 Eylül 1999, Antalya

D24.     N. Bildik, Ö. Gül, N. Kurt, U. Kuyumcuoğlu, M. Gülmen: Fournier Gangreni: 6 Olguluk Deneyimimiz, 3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,  31 Ağustos – 4 Eylül 1999, Antalya

D25.     R. Demirhan, K. Fincan, M. Yıldırım, İ. Topaloğlu, G. Çelik, N. Kurt, M. Gülmen: Travmatik Diafragma Rüptürleri, 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,  31 Ağustos –  4 Eylül 1999, Antalya

D26.     N. Kurt, G. Çelik, N. Bildik, A. Çevik, H. Fehmi Küçük, O. Düzgün, M. Gülmen: Ateşli Silahla Kolon Yaralanmalarında Uygulanan Rezeksiyon + Anastomoz Olgularının Analizi, 3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,  31 Ağustos – 4 Eylül 1999, Antalya

D27.     G. Çelik, N. Kurt, Ö. Gül, M. Canberk, O. Düzgün, M. Gülmen: Tiroid Ameliyatı Sonuçlarımız, 1.Ulusal Tiroid Cerrahisi Kongresi, 6 – 9 Ekim 1999

D28.     O. Düzgün, A. Çevik, E. Kuroğlu, G. Çelik, N. Kurt, M. Gülmen: Hipertiroidinin Cerrahi Tedavisi, 1.Ulusal Tiroid Cerrahisi Kongresi, 6 – 9 Ekim 1999

D29.     R. Demirhan, H. F. Küçük, M. Altuntaş, M. Gülmen, N. Kurt: Künt ve Penetre Toraks Travmaları, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 9-13 Nisan 2000 Antalya.

D30.     R. Demirhan, B. Kargı, S. Ektirici, B. Salepçi, N. Kurt: 110 Spontan Pnömotorakslı Olguda Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Toraks Derneği 4. Yıllık kongresi, 30 Mayıs – 2 Haziran 2001,İzmir

D31.     B. Kargı, R. Demirhan, M. İkiışık, A. Vitrinel, G. Tokuç, N. Kurt: Çocukluk Çağı Ampiyemlerine Cerrahi Yaklaşım, Toraks Derneği 4 Yıllık Kongresi, 30 Mayıs- 2 Haziran 2001, İzmir

D32.     R. Demirhan, B. Kargı, B. Çağlayan, N. Özdemir, N. Kurt: Servikal Mediastinoskopi Uygulanan 36 Olgunun Değerlendirilmesi, Toraks Derneği 4 Yıllık Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir

D33.     N. Özel, T. Salepçi, M. Gümüş, N. Kurt: Meme Kanseri Nedeniyle İzlenen Hastalarda Östrojen ve Progesteron Reseptörlerinin Metastaz Gelişimine Etkisi, Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan- 04 Mayıs 2001, İstanbul

D34.     C. Kahveci, T. Salepçi, M. Gümüş, N. Kurt: Epiteliyal Over Kanseri Nedeniyle İzlenen Olgularımız ve Uygulanan Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan- 04 Mayıs 2001, İstanbul

D35.     H. F. Küçük, N. Kurt, C. Gemici, M. Gümüş, T. Salepçi: Pankreas Kanserli Hastalarımızın Analizi, Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan-04 Mayıs 2001, İstanbul

D36.     M. Ali Çobanoğlu, M. Tekçe, M. Yıldırım, A.Yayla,  N. Kurt: 17 Ağustos 1999 İzmit ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremleri Sonrasında Hastanemizde İzlenen ve Böbrek Tutulumu Olan Crush Sendromlu Hastaların Değerlendirilmesi, III. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 23-27 Mayıs 2001, Belek-Antalya

D37.     Rektum Kanseri Deneyimi (10 Yıllık Sonuçlar) Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri “Onkoloji”, 07 – 09 Kasım 2001, İstanbul

D38.     Rektum Kanseri: Panelist Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Konulu Tıp Günleri 07 – 09 2001, İstanbul

D39.     Oturum Başkanlığı  4. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 1 Ekim 2002 İstanbul  Acil cerrahi 2, Dolmabahçe B salonu

D40.     Oturum Başkanlığı : 5. Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22 – 25 Nisan 2002, İstanbul 23 Nisan 2002

D41.     H. F. Kucuk, N. Kurt, H. Uzun. Laparoskopik Girişim Sonuçlarımız, Endoskopik – Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi Mart 2002

D42.     F. Ercan, M. Berberoğlu, N. Kurt. Prolapsus Rektinin Laparoskopik Tedavisi, Ulusal Cerrahi Kongresi, 15 – 19 Mayıs 2002, Antalya

D43.     F. Ercan, M. Berberoğlu, M. Pışkınpaşa, N. Kurt Doppler Yardımıyla Hemoroidal Arter Ligasyonu, Ulusal Cerrahi Kongresi, 15 – 19 Mayıs 2002, Antalya

D44.     Kurt N, Öncel M, Altuntaş YE, Gülmez S: Hipertiroidi Hastalarının Tiroidektomiye Hızlı Hazırlanması, 2. Tiroid Hastalıkları Kongresi, 26 – 28 Ekim 2002, İstanbul.

D45.      Kurt N, Öncel M, Gülmez S, Altuntaş YE, Küçük HF, Erdemir A: TSH Düşük İken Yapılan Tiroidektomiler, 2. Tiroid Hastalıkları Kongresi, 26 – 28 Ekim 2002, İstanbul.

D46.     Küçük HF, Kurt N, Çağ M, Torlak O.A, Censur Z: Tiroidektomi Uygulamalarımız, 2. Tiroid Hastalıkları Kongresi, 26 – 28 Ekim 2002, İstanbul.

D47.     Altuntaş YE, Çağ M, Çolak E, Censur Z, Küçük HF, Eser M, Kurt N; Akut Pankreatitli Hastada Morbidite ve Mortalite Karşılaştırılması 4. Ulusal Travma ve Acil  Cerrahi Kongresi, 1 Ekim 2002, İstanbul

D48.     Mehmet Eser, Hasan Fehmi Küçük, Hasan Ediz Sıkar, Levent Kaptanoğlu, Necmi KURT: Meme Kanserli Hastalarda Sentinel Lenf Nodu  Örneklemesi Deneyimimiz; İstanbul Meme Kanseri Konferansı 14-16 Eylül 2006

D49.       Mehmet Eser, Levent Kaptanoğlu, Hasan Fehmi Küçük, Fırat Tutal, Mehmet Gökçeimam, Hasan Ediz Sıkar, Hüseyin Uzun, Ahmet Yeğenoğlu, Necmi Kurt; Meme Başı Kanlı Akıntılarda Duktus Eksizyonunun Yeri; 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2007

D50.     Uzun Hüseyin, Kaptanoğlu Levent, Manukyan Manuk, Kurt Necmi, Sıkar Hasan Ediz, Gökçeimam Mehmet; İleuslu Olguların Değerlendirilmesi; S-043; 6. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.

D51.     Küçük Hasan Fehmi, Kaptanoğlu Levent, Menteş Cengiz Volkan, Taşdoğan Bağış, Eser Mehmet, Sıkar Hasan Ediz, Uzun Hüseyin, Kurt Necmi; Batına Penetre Delici Kesici Alet Yaralanmalarına Yaklaşımımız; S-0-91; 6. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.

D52.     Küçük Hasan Fehmi, Manukyan Manuk, Uzun Hüseyin, Kaptanoğlu Levent, Gökçeimam Mehmet, Sıkar Hasan Ediz, Kurt Necmi; Ameliyat Ettiğimiz Karaciğer Yaralanmaları; S-092; 6. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.

D53.     Küçük Hasan Fehmi, Manukyan Manuk, Eser Mehmet, Menteş Cengiz Volkan, Tutal Fırat, Sıkar Hasan Ediz, Kurt Necmi; Karaciğer Kist Hidatik Rüptürleri; S-083; 6. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.

D54.       F. Tutal, H. Küçük, H. Sıkar, S. Balin, M. Demiray, N. Kurt, Paratiroid Cerrahi Deneyimimiz: 5 yıllık Sürede Uyguladığımız Paratiroid Cerrahisi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara.

D55. Y. Tuncer, H. Küçük, S. Balin, M. Demiray, F. Tutal, H. Uzun, N. Kurt, Batın Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Yaralanma Ciddiyet Skoruyla İlgili midir? 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara.

D56.       F. Tutal, H. Küçük, M. Gökçeimam, S. Balin, N. Kurt, Boğulmuş Fıtık Vakalarımız, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara.

D57.       S. Göktaş, H. Küçük, H. Sıkar, L. Kaptanoğlu, F. Tutal, N. Barışık, N. Kurt, Batın İçi Yapışıklığa 5-Fluorouracil’in Etkisi, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara.

D58.       B. Taşdoğan, H. Küçük, Y. Tuncel, F. Tutal, M. Eser, L. Kaptanoğlu, N. Kurt, Mikofenolat Mofetitil’in Akut Panreatit Üzerine Etkisi, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26 – 29 Mayıs 2010. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara.