Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

E1. N.Kurt,S.Vural,H.Acar,M.Toprak: Relaparotomiler Ulusal Cerrahi Kongresi, 1994

E2. N.Kurt,Z.Memiş,Y.Gülhan,Y.Oğuz: Gastrointestinal sistem fistülleri , Ulusal Cerrahi Kongresi, 1994

E3. Z.Memiş, N.Kurt, Y.Gülhan, T.Yücel, M.Gülmen: Damar yaralanmaları, VII. Periferik Damar Cerrahisi Kongresi, 1994

E4. M.Gülmen, T.Yücel, N.Kurt,Y.Gülhan,K.Kasar: Laparoskopik kolesistektomi deneyimimiz , XII Gevher Nesibe Tıp Günleri Türk Dünyası Tıp Bilimleri Kongresi, 11-14 Mayıs , 1994 Kayseri

E5. Y.Gülhan,N.Kurt,A.Çevik, T.Yücel, M.Gülmen: Laparoskopik kolesistektomi sonuçlarımız , II. Ulusal Endoskopik -Laparoskopik Cerrahi Kongresi 14-16 Eylül 1995 –İstanbul

E6. N.Kurt, M.Yıldırım, Z.Memiş,Y.Gülhan, Ö.Aycan, M.Gülmen: Acil vakalarda   Hartmann kolostominin yeri , 1.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi  19-23 Eylül 1995.

E7. Y.Gülhan,K.Erksoy,Z.Memiş, N.Kurt, M.Gülmen: Akut mezenterik iskemi , I.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi , 19-23 Eylül 1995.

E8. M.Yıldırım, N.Kurt, Y.Gülhan, Z.Memiş, M.Gülmen: Veress iğne ile aspirasyon sitolojisinin akut karın tanısındaki yeri , I.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi , 19-23 Eylül 1995 .

E9. Y.Gülhan, Z.Memiş, N.Kurt, B.Kavlakoğlu, M.Gülmen: Damar yaralanmaları, I.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi , 19-23 Eylül 1995 .

E10. N.Kurt, M.Yıldırım, Y.Gülhan, Z.Memiş, Ö.Aycan: Perfore apandisit oranına hekim ve hastanın etkisi , I.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi ,19-23 Eylül 1995.

E11. N.Kurt, M.Yıldırım, Z.Memiş, S.Süt, M.Gülmen: Popliteal arter ve ven yaralanmaları , I.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi ,19-23 Eylül 1995.

E12. M.Yıldırım, N.Kurt, Z.Memiş, S.Süt, M.Gülmen: Peptik ülser perforasyonlarında mortaliteyi etkileyen prognostik faktörler , Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs 1996 , Antalya

E13. Z.Memiş, N.Kurt, M.Yıldırım, N.Bildik, H.Koçer, M.Gülmen: Travmatik vena Kava inferior yaralanmaları , Ulusal Cerrahi kongresi , 15-19 Mayıs 1996 , Ankara

E14. N.Kurt, M.Yıldırım, Z.Memiş, N.Bildik, M.Gülmen:  Künt karın travmasında batın ultrasonografive peritoneal lavajın yeri , Ulusal Cerrahi Kongresi ,15-19 Mayıs 1996 , Antalya

E15. N.Kurt, S.Süt, M.Yıldırım, S.Vural, M.Gülmen: Bilateral subtotal tiroidektomilerde inferior tiroid arterlerin bağlanması paratiroid fonksiyonlarını etkiliyor mu ?19.Ulusal Endokrinoloji -Diyabetoloji ve endokrin cerrahisi kongresi , 28-31 Mayıs 1996

E16. N.Bildik, N.Kurt, M.Yıldırım, Z.memiş, M.Gülmen: Situs inversuslu olguda laparoskopik  kolesistektomi, Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul 1997

E17. N.Kurt, H.Fehmi Küçük, Z.Memiş, N.Bildik, R.Demirhan, T.Yücel, M.Gülmen :Damar yaralanmaları, I. Bölgesel Travma  ve Acil Cerrahi Kongresi, 17-20 Aralık 1998, Bursa

E18. N.Kurt, R.Demirhan, H.Fehmi Küçük, M.Yıldırım, K.Fincan, Ö.Gül, M.Gülmen: Acil Torakotomiler, I.Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 17-20 Aralık 1998, Bursa

E19. N.Kurt, H.Fehmi Küçük, R.Demirhan, N.Bildik, B.Tayfun Gürsu, O.Düzgün, M.Gülmen:Kalp Nafiz Ateşli Silah Yaralanmalarına Bağlı Periferik Arterde Kurşun Embolizasyonu (Olgu Sunumu), 17-20 Aralık 1998, Bursa

E20. N.Bildik, T.Salepçi, N.Kurt, G.Çelik, Ö.Gül, C.Uzal, M.Gülmen: Lokal İleri Meme Kanserinde Neoadjuan Kemoterapi Sonuçlarımız, Cerrahi Onkoloji Dergisi,7-10 Nisan 1999 İstanbul

E21. F.Ersoy, N.Kurt: Oturum Başkanlığı 3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 1999, Antalya

E22. G.Çelik, Ö.Gül, R.Demirhan, A.Çevik, H.Ekinci, N.Kurt, M.Gülmen:Künt ve Penetre Batın Yaralanmalarında Konservatif ve Cerrahi Yaklaşım Sonuçlarımız, 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 31 Ağustos – 4 Eylül 1999, Antalya

E23. Y.Gülhan, A.Çevik, Ö.Gül, N.Bildik, N.Kurt, M.Gülmen : Duodenum Yaralanmaları, 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 31 Ağustos – 4 Eylül 1999, Antalya

E24. N.Bildik, Ö.Gül, N.Kurt, U.Kuyumcuoğlu, M.Gülmen: Fournier Gangreni : 6 Olguluk Deneyimimiz, 3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,  31 Ağustos – 4Eylül 1999, Antalya

E25. R.Demirhan, K.Fincan, M.Yıldırım, İ.Topaloğlu, G.Çelik, N.Kurt, M.Gülmen: Travmatik Diafragma Rüptürleri, 3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,  31 Ağustos – 4Eylül 1999, Antalya

E26. N.Kurt, G.Çelik, N.Bildik, A.Çevik, H.Fehmi Küçük, O.Düzgün, M.Gülmen: Ateşli Silahla Kolon Yaralanmalarında Uygulanan Rezeksiyon + Anastomoz Olgularının Analizi, 3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,  31 Ağustos – 4Eylül 1999, Antalya

E27. G.Çelik, N.Kurt, Ö.Gül, M.Canberk, O.Düzgün, M.Gülmen: Tiroid Ameliyatı sonuçlarımız, 1.Ulusal Tiroid Cerrahisi Kongresi, 6-9 Ekim 1999

E28. O.Düzgün, A.Çevik, E.Kuroğlu, G.Çelik, N.Kurt, M.Gülmen: Hipertiroidinin Cerrahi Tedavisi, 1.Ulusal Tiroid Cerrahisi Kongresi, 6-9 Ekim 1999

E29. R.Demirhan, H.F.Küçük, M.Altuntaş, M.Gülmen, N.Kurt : Künt ve penetre toraks travmaları, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 9-13 Nisan 2000 Antalya.

E30. R.Demirhan, B.Kargı, S.Ektirici, B.Salepçi, N.Kurt : 110 Spontan pnömotorakslı olguda cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi, Toraks Derneği 4. Yıllık kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2001,İzmir

E31. B.Kargı, R.Demirhan, M.İkiışık, A.Vitrinel, G.Tokuç, N.Kurt: Çocukluk çağı ampiyemlerine cerrahi yaklaşım, Toraks Derneği 4 Yıllık Kongresi, 30 Mayıs- 2 Haziran 2001, İzmir

E32. R.Demirhan, B.Kargı, B.Çağlayan, N.Özdemir, N.Kurt:Servikal mediastinoskopi uygulanan 36 olgunun değerlendirilmesi, Toraks Derneği 4 Yıllık Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir

E33. N.Özel, T.Salepçi, M.Gümüş, N.Kurt : Meme kanseri nedeniyle izlenen hastalarda östrojen ve progesteron reseptörlerinin metastaz gelişimine etkisi, Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan- 04 Mayıs 2001, İstanbul

E34. C.Kahveci, T.Salepçi, M.Gümüş, N.Kurt : Epiteliyal over kanseri nedeniyle izlenen olgularımız ve uygulanan tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi, Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan- 04 Mayıs 2001, İstanbul

E35. H.F.Küçük, N.Kurt, C.Gemici, M.Gümüş, T.Salepçi : Pankreas kanserli hastalarımızın analizi, Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan-04 Mayıs 2001,İstanbul

E36. M.Ali Çobanoğlu, M.Tekçe, M.Yıldırım, A.Yayla,  N.Kurt :17 Ağustos 1999 İzmit ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri sonrasında hastanemizde izlenen ve böbrek tutulumu olan crush sendromlu hastaların değerlendirilmesi, III. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 23-27 Mayıs 2001, Belek-Antalya

E37. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp günleri “Onkoloji”, 07.09 Kasım 2001, İstanbul

E38. Rektum Kanseri: Panelist Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji konulu Tıp günleri 07.09 2001, İstanbul

E39.Oturum Başkanlığı 4. Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi, 1 Ekim 2002 İstanbul  Acil cerrahi 2, Dolmabahçe B salonu

E40.Oturum Başkanlığı : 5. Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi kongresi 22 – 25 Nisan 2002, İstanbul 23 Nisan 2002

E41.H.F.Kucuk,N.Kurt,H.Akyol. Laparoskopik girişim sonuçlarımız, 5. Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi kongresi 22 – 25 Nisan 2002

E42. Prolapsus rektinin laparoskopik tedavisi, Ulusal Cerrahi kongresi, 15 – 19 mayıs 2002, Antalya

E43. Doppler yardımıyla hemoroidal arter ligasyonu, Ulusal Cerrahi kongresi, 15 – 19 Mayıs 2002, Antalya

E44. Kurt N, Öncel M, Altuntaş YE, Gülmez S: Hipertiroidi hastalarının tiroidektomiye hızlı hazırlanması, 2. tiroid hastalıkları kongresi, 26 – 28 ekim 2002, İstanbul.

E45Kurt N, Öncel M, Gülmez S, Altuntaş YE, Küçük HF, Erdemir A: TSH düşük iken yapılan tiroidektomiler, 2. tiroid hastalıkları kongresi, 26 – 28 ekim 2002, İstanbul.

E46. Küçük HF, Kurt N, Çağ M, Torlak O.A, Censur Z: Tiroidektomi uygulamalarımız, 2. tiroid hastalıkları kongresi, 26 – 28 ekim 2002, İstanbul.

E47. Altuntaş YE, Çağ M, Çolak E, Censur Z, Küçük HF, Eser M, Kurt N; Akut pamkreatitli hastada morbidite ve mortalite karşılaştırılması 4. ulusal travma ve Acil  Cerrahi kongresi, 1 Ekim 2002, İstanbul

E48. Mehmet Eser, Hasan Fehmi Küçük, Hasan Ediz Sıkar, Levent Kaptanoğlu, Necmi KURT:Meme kanserli hastalarda Sentinel Lenf Nodu  örneklemesi deneyimimiz; İstanbul Meme Kanseri Konferansı 14-16 Eylül 2006

E49. Mehmet ESER, Levent KAPTANOĞLU, Hasan Fehmi KÜÇÜK, Fırat TUTAL, Mehmet GÖKÇEİMAM, Hasan Ediz SIKAR, Hüseyin UZUN, Ahmet YEĞENOĞLU, Necmi KURT; Meme başı kanlı akıntılarda duktus eksizyonunun yeri; 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2007

E50. Uzun Hüseyin, Kaptanoğlu Levent, Manukyan Manuk, Kurt Necmi, Sıkar Hasan Ediz, Gökçeimam Mehmet; İleuslu olguların değerlendirilmesi; S-043; 6. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.

E51. Küçük Hasan Fehmi, Kaptanoğlu Levent, Menteş Cengiz Volkan, Taşdoğan Bağış, Eser Mehmet, Sıkar Hasan Ediz, Uzun Hüseyin, Kurt Necmi; Batına penetre delici kesici alet yaralanmalarına yaklaşımımız; S-091; 6. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.

E52. Küçük Hasan Fehmi, Manukyan Manuk, Uzun Hüseyin, Kaptanoğlu Levent, Gökçeimam Mehmet, Sıkar Hasan Ediz, KurtNecmi;ameliyat ettiğimiz karaciğer yaralanmaları; S-092; 6. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.

E53. Küçük Hasan Fehmi, Manukyan Manuk, Eser Mehmet, Menteş Cengiz Volkan, Tutal Fırat, Sıkar Hasan Ediz, Kurt Necmi; karaciğer kist hidatik rüptürleri; S-083; 6. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.