Kısa Özgeçmiş

Trabzon/Çaykara Şahinkaya köyünde doğdu. 1967 yılında İlkokulu Şahinkaya köyü ilkokulunda bitirdikten sonra orta ve lise öğrenimi için Erzurum Yavuz Selim ilk öğretmen lisesine girdi.1972 yılında başarılı öğrenciler gurubu içine girerek Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesine gitmeye hak kazandı. Üniversiteye girme sınavlarında başarılı olarak 1973 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi ve 1979 yılında pratisyen hekim olarak hayata atıldı. Aynı yıl Ankara-Çamlıdere ilçesinde hükümet tabibi olarak göreve başladı. Bu görevi 7 ay sürdürdükten sonra ihtisas sınavını kazanarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel cerrahi asistanlığına başladı. Asistanlık süresi bitmeden, kıdemli asistan konumunda iken zamanın Sağlık Bakanlığının uygulamasıyla Urfa Devlet Hastanesi Genel cerrahi kliniğinde 6 ay süre ile görevlendirildi. Uzmanlık sonrasında mecburi hizmetin bir bölümünü Manisa Demirci Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi uzmanı ve Başhekim olarak, geri kalan bölümünü Ankara Şerefli Koçhisar devlet hastanesinde Genel Cerrahi uzmanı ve Başhekim olarak tamamladı. Takiben Hatay-Kırıkhan Devlet Hastanesinde 11 aylık bir süre Genel Cerrahi uzmanı ve Başhekim olarak görev yaptı. 1990 yılında İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Genel cerrahi başasistanlık sınavını kazanarak 2. Genel cerrahi kliniğinde başasistanlık görevine, 1995 yılında yine aynı hastanenin Genel cerrahi şef muavinliği imtihanını kazanarak bu göreve başladı. 1996-1997 yılında başhekim muavinliği görevini üstlendi. 1997 yılında St. Mark’s Hospital/Londra’da Koloptroktoloji eğitimi aldı. 1999 yılında Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün birlikte düzenledikleri 3 aşamalı şeflik imtihanlarında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi 3. genel cerrahi klinik şefliği imtihanını kazanarak bu göreve başladı. Yine aynı yıl Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimliğine atandı. Bu görevi 27 aya yakın bir süre yaptıktan sonra istifa ederek aynı hastanenin 3. genel cerrahi şefi olarak görevini 16 Nisan 2012 tarihine kadar sürdürdü.

İki bin iki yılında basılan “Yetişkinlerde ve Çocuklarda Ameliyat Öncesi Değerlendirme” ve takiben 2003 yılında “Akut ve Kronik Yara Bakımı”, 2010 yılında basılan “Hekimlere ve Halka yönelik Hepatit-B ve Hepatit-C ile İlgili Bilinmesi Gereken Önemli Noktalar” isimli kitaplarının yazar ve editörlüğünü yaptı. 2004 yılında üniversiteler arası Genel cerrahi doçentliği sınavına girerek doçent oldu. Ayrıca Acil Cerrahi kitabında(2009) “Crohn Koliti ve Acil Cerrahi Yaklaşım” adlı bölümü yazmış, yine “Kolon ve Rektum Cerrahisinde Güncel Tedavi” kitabının “Çekum Ülseri” bölümünün tercümesini yapmıştır. Şimdiye kadar yapmış olduğu bilimsel çalışmalar: 11 adet Doktora tezi yönetmenliği, 29 adet uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale, 12 adet uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiri, 85 adet ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale ve 59 adet ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri mevcuttur. Evli ve 4 çocuğu vardır. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca bilmektedir.