Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

C1.       Cengiz Ö, Dinçtürk C, Kurt N. Mide Ameliyatları Sonucu Oluşan Afferent Loop Sendromu ve Safra Reflüsü için Roux Diversiyonu. Ankara Numune Hastanesi Bülteni. 1982; 98(4): 315-320.

C2.       Cengiz Ö, Kurt N, Coşkun F, Çamlıbel M, Tarcan E. Postoperatif Akut Kolesistit. Ankara Numune Hastanesi Bülteni 1985; 110(4):251-255

C3.       Altıntaş K, Kurt N, Kıyan M. Fasciola Hepaticaya Bağlı Bir Kolesistit Olgusu. Türkiye Parazitoloji Dergisi 1991; 15(1): 39-42

C4.       Gülhan Y, Memiş Z, Kurt N, Çelik F, Gülmen M. Dick Yöntemi ile Insizyonel Hernilerin Onarımı. Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri Dergisi. 1990; 5(2): 234-236

C5.       Kurt N, Gülhan Y, Bozatlı I, Gülmen M. Cerrahi ve Gastroenterolojide Somatostatin ve Analoglarının Kullanımı. Karadeniz Tıp dergisi. 1992; 5(2): 79-81

C6.       Gülhan Y, Kurt N, Çevik A, Gülmen M. Kolorektal Yaralanmalar ve Primer Onarım. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi. 1993; 3(2):70-74

C7.       Gülhan Y, Kurt N, Gülmen M. Batın ve Toraks Yaralanmaları. Göztepe Tıp Dergisi. 1993; 8(3): 247-253

C8.       Kurt N, Gülhan Y, Gencel A, Memiş Z. Bupivacain HCL ile Spinal Anestezi ve 18, 22, 25 nolu Spinal İğnelerin Başağrısı Oranına Etkileri. PTT Hastenesi Tıp Dergisi. 1993; 15(3): 247-253.

C9.       Kurt N, Gülmen M. Hipertiroidi ve Foliküler Tiroid Kanseri. Acta Oncologica. 1993; 26:107-109.

C10.     Kurt N, Gülhan Y, Zonuni F, Gülmen M. Eski Travmatik Diyafragma Rüptürlerine Bağlı Akut Batın Olgusu. Karadeniz Tıp Dergisi. 1993; 6(3): 158-160.

C11.     Kurt N, Gülhan Y, Memiş Z, Toprak M, Gülmen M. Spontan mide rüptürü. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 1994; 8: 116-118.

C12.     Gülhan Y, Erginel T, Kurt N, Kasar MK, Gülmen M. Penetre Kalp Yaralanmaları. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 1995; 8: 231-235

C13.     Kurt N, Gülhan Y, Memiş Z, Çevik A, Gülmen M. Kısa Barsak Sendromu Tedavisi. Klinik Gelişim Dergisi. 1994; 7(11):3365-3368.

C14.     Kurt N, Memiş Z, Oğuz Y, Gülmen M. Duodenal Ülser Tedavisinde Ranitidin Hidroklorür ile Alınan Klinik ve Endoskopik Sonuçların Değerlendirilmesi. Karadeniz Tıp Dergisi 1994; 7 (1): 36-38.

C15.     Kurt N, Memiş Z, Gülhan Y, Özbek N, Oğuz Y, Gülmen M. Inguinal Fıtık Tamirinde Ağ Örme Tekniği. Cerrahi Tıp Bülteni. 1994; 3(3): 141-145

C16.     Memiş Z, Kurt N, Gülhan Y, Yücel T, Çevik A, Gülmen M. Damar Yaralanmaları. Damar Cerrahisi Dergisi. 1994; 3(3): 108-112.

C17.     Çelik F, Bozatlı L, Kurt N, Eldem L, Arıkan Ö. A Rare Case of Icterus: Duodenal Lymhangranuloma. Med Bull Istanbul. 1994; 27(2): 100-102

C18.     Gülhan Y, Memiş Z, Kurt N, Koçer H, Yücel T, Gülmen M. Duodenum Yaralanmaları. Ulusal Travma Dergisi. 1995; 1(1): 43-46

C19.     Gülhan Y, Memiş Z, Kurt N, Çevik A, Çelik F, Gülmen M. Penetre Karın Yaralanmaları. Ulusal Travma Dergisi. 1995; 1(1): 63-66

C20.     Kurt N, Memiş Z, Gülhan Y, Toprak M, Koçer H, Gülmen M. Gastrointestinal Fistüller. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi. 1995; 3(2): 105-109

C21.     Kurt N, Yıldırım M, Gülhan Y, Toprak M, Acar H, Gülmen M. Erken Relaparotomiler, Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi. 1995; 4(3): 164-169

C22.     Kurt N, Sönmez YE, Yıldırım M, Koçer H, Memiş Z, Aycan Ö, Gülmen. Popliteal Arter ve Yen Yaralanmaları. Ulusal Travma Dergisi. 1996; 2(1): 70-76.

C23.     Gülmen M, Kurt N, Yücel T, Gülhan Y, Kasar K. Laparoskopik Kolesistektomi Deneyimimiz. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 1994; 5: 461-463

C24.     Memiş Z, Kurt N, Gülhan Y, Yıldırım M, Kasar K, Gülmen M: Pankreas ve Duodenum Yaralanması Nedeniyle Yapılan Pankreatikoduodenektomiler. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 1994; 5: 503-505

C25.     Memiş Z, Gülhan Y ,Kurt N, Aycan Ö, Erksoy K, Gülmen M. Dalak Yaralanmalarında Splenorafi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 1994; 5: 491-495.

C26.     Gülhan Y, Memiş Z, Çevik A, Kurt N, Gülmen M. Travmatik Diyafragma Yaralanmaları. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 1994; 5: 366-368.

C27.     Yıldırım M, Kurt N, Yücel T, Bildik N, Özer S, Gülmen M. Veress İğnesi ile Peritoneal Aspirasyon Sitolojisinin Akut Karın Tanısındaki Yeri. Kinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi. 1996; 4: 21-23.

C28.     Kurt N, Acar H, Gülhan Y, Yıldırım M, Vural S, Gülmen M. Postoperatif Intraabdominal Sepsiste Relaparotomiler.  MN Klinik Bilimler Dergisi.

C29.     Kurt N, Yıldırım M, Bildik N, Gülhan Y, Süt S, Kurt N, Gülmen M. Hartmann İşleminin Acil Vakalardaki Yeri. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi. 1996; 4:78-81

C30.     Yıldırım M, Kurt N, Memiş Z, Kurt C, Gülhan Y, Gülmen M. Meme Kanserinde Tümörün Çapı, Lokalizasyonu ve Histopatolojik Tipi ile Aksiller Metastaz Arasındaki İlişki. Cerrahi Tıp Arşivi. 1996;

C31.     Gülhan Y, Dolapçıoğlu N, Yücel T, Kurt N, Yıldırım M, Gülmen M. Kan CRP ve LDH Düzeyleri ve Doku Biyopsileri ile Major Yanıkların Takibi. Cerrahi Tıp Arşivi, 1996; 1(2): 75-80.

C32.     Memiş Z, Kurt N, Gülhan Y, Yıldırım M, Toprak M, Kavlakoğlu B, Gülmen M. Damar Yaralanmaları. Klinik Gelişim Dergisi. 1996; 9:4215-4220.

C33.     Kurt N, Yıldırım M, Aycan Ö, Bildik N, Memiş Z, Kurt C, Gülmen M. Perfore apandisit oranına hekim ve hastanın etkisi. Cerrahi Tıp Arşivi Dergisi. 1996; 1(3):138-142

C34.     Kurt N, Yıldırım M, Bildik N, Toprak M, Memiş Z, Kurt C, Gülmen M. Kolostomi Kapatılması Komplikasyonları. Cerrahi Tıp Arşivi Dergisi. 1996, 1(3):120-125

C35.     Süt S, Kurt N, Yıldırım M, Vural S, Kur C, Bildik N, Gülmen M. Bilateral Subtotal Tiroidektomilerde Inferior Tiroid Arterin Bağlanması Paratiroid Fonksiyonlarını Etkiliyor mu? Ulusal Cerrahi Dergisi 1996; 12(4): 293-298

C36.     Kurt N, Yıldırım M, Memiş Z, Kurt C, Bildik N, Gülmen M. Künt Batın Travmasında Ultrasonografi ve Peritoneal Lavajın Rolü. Ulusal Cerrahi Dergisi. 1997; 13 (2):139-144

C37.     Kurt N, Memiş Z, Yıldırım M, Kurt C, Erginel T, Pehlivan T, Gülmen M. Intraabdominal Infeksiyonlarda Imipenem / Silastatin  ve Gentamisin / Klindamisin Kombinasyonunun Etkinliği. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1997; 19(2): 131-135

C38.     Toprak M, Memiş Z, Yıldırım M, Yücel T, Kurt N, Gülmen M. Intramural PH Tesbiti ile Kolon Anastomozlarının Prognoz Tayini. Ulusal Travma Dergisi. 1998; 4(1): 12-16

C39.     Yıldırım M, Kurt N, Memiş Z, Çevik A, Süt S, Bildik N, Gülmen M. Peptik Ulser Perforasyonlarında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Faktörler. Klinik Gelişim Dergisi. 1998; 11(3-4): 469-471.

C40.     Kurt N, Kurt C, Yıldırım M, Memiş Z, Yücel T, Bildik N, Gülmen M. Evaluation of Abdominal Ultrasonography in the Diagnosis of Acute Appendicitis. Clinical and Experimental Surgery. 1998; 6(2): 103-107

C41.     Çevik A, Pehlivan T, Yücel T, Şensu S, Kurt N, Gülmen M. Alkalen Reflü Gastritise Misoprostol’ün Etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi. 1998; 14(3): 176-183

C42.     Bildik N, Kurt N, Memiş Z, Yıldırım M, Gülmen M. Situs Inversuslu Totalisli Bir Hastada Laparoskopik Kolesistektomi. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi. 1999; 6: 54-56

C43.     Bildik N, Kurt N, Ekinci H, Gül Ö, Kuyumcuoğlu U, Gülmen M. Fournier Gangreni: 10 Olguluk Deneyimimiz. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 1999;6:54-56.

C44.     Ekinci H, Kurt N, Bildik N, Çevik A, Altıntaş M, Dalkılıç G, Gülmen M. Mekanik Intestinal Obstrüksiyonlar. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2000; 11(1-2): 823-827

C45.     Necmi KURT, Mustafa ÖNCEL, Erhan TUNCAY, Fazlı C. GEZEN, Ayhan ERDEMİR, Ergin OLCAY: Duodenal Ülser Perforasyonlu Hastalarda Primer Rafi Sonrası Ülser Tedavisi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2000, XI (3): 896 – 899,

C46.     Özdemir N, Gül AE, Kurt N, Kandemir NO, Yavuzer D, Karadayı N. Lokal Nüks Gösteren Hepatobiliyer Müsünöz Kistadenom. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2000; 11(1-2):828-830.

C47.     Çobanoğlu M, Tekçe M, Çakıroğlu A, Yayla A, Kurt N. Sistemik Lupus Eritematosus ve Gebelik. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2000; 11 (1-2): 855-856

C48.     Kurt N, Yıldırım M, Kucuk HF, Kuroğlu E, Yücel T, Topaloğlu İ, Gül Ö, Gülmen M. Sıçanlarda Oluşturulan Fibropürülan Peritonitin Tedavisinde Heparin ve Piroxicam’ın Etkileri. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 2000; 14: 131-135

C49.     Kurt N, Koçer H, Yıldırım M, Çelik G, Gül Ö, Kuroğlu E, Küçük HF, Gülmen M. Yüksek Gerilim Stimülasyonunun Yanıklı Hastların Lokal Tedavisinde Kullanımı. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 2000;14(3):178-182

C50.     Kurt N, Küçük HF, Çelik G, Demirhan R, Gül Ö, Altaca G. Depremde yaralanan hastalara yaklaşım: 17 Ağustos 1999 depremi deneyimimiz. Ulusal Travma Dergisi. 2001; 7(1):49-51.

C51.     Kurt N, Yücel M, Çelik G, Küçük HF, Gül Ö, Kuroğlu E, Gülmen M. Erken Enteral Beslenmenin Yeri ve Önemi. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 2001;15:97-102

C52.     Kurt N, Çelik G, Küçük HF, Gül Ö,Kuroğlu E, Altaca G, Gülmen M. Renal Hydatid Cyst and Situs Inversus Totalis. Ulusal Travma Dergisi. 2001; 7(2):129-130

C53.     Kurt N, Küçük HF, Çelik G, Demirhan R, Gül Ö, Ektirici S, Gülmen M. Bullet Embolism of the Right External Iliac Artery Following Cardiac Gunshot Wound. Ulusal Travma Dergisi. 2001; 7(2): 131-133

C54.     Demirhan R, Kurt N, Küçük HF, Altıntaş M, Fincan K, Gülmen M. Acil Torakotomiler (54 olgunun değerlendirilesi). Heybeliada Tıp Bülteni. 2001; 7(1): 47-50

C55.     Demirhan R, Küçük HF, Kargı AB, Özyurt Y, Kurt N, Gülmen M. Toraks Travmaları: 188 Olgunun Analizi. Heybeliada Tıp Bülteni. 2001; 7(1): 34-38

C56.     Demirhan R, Küçük HF, Kargı AB, Altıntas M, Kurt N, Gülmen M. Künt ve Penetre Toraks Travmalı 572 Olgunun Değerlendirilmesi. Ulusal Travma Dergisi. 2001; 7: 231-235

C57.     Çobanoğlu MA, Telçe M, Sargın H, Sargın M, Kavaklı B, Yayla A, Kurt N. Hemoperfüzyon Uygulanan 12 Mantar Intoksikasyon Vakasının Klinik Özellikleri ve Tedaviye Cevapları. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2001; 3(2): 1-4

C58.     Öncel M, Kurt N, Akyol H, Özdemir N, Küçük HF, Bingül S. Peutz-Jeghers Syndrome: Bir Olgu Sunumu. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi. 2001; 9(2): 108-111

C59.     Öncel M, Kurt N, Küçük HF, Altuntaş YE, Bahadır İ, Özalp F. Presakral Kanama Kontrolünde Raptiye Uygulaması. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi. 2001; 11(3): 99-100

C60.     Kurt N, Uzun H, Küçük HF, Öncel M; Gülmez S, Bahadır İ, Altuntaş YE. Supralevator Retrorektal Abse Tedavisi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi;2001;11:96-97

C61.     Öncel M, Kurt N, Akyol H, Eser M, Bahadır İ. Peutz Jeghers Poliplerinin Çıkarılmasında Yeni Bir Yöntem: Sliding Polipektomi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi; 2001; 11: 119-121

C62.     Gezen C, Öncel M, Dalklıç G, Erdemir A, Akgün A, Aydınlı M, Kurt N, Vural S, Olcay E. Akut Kolesistitli Hastalarda Preoperatif Ultrasonografinin Değerliliği. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2002;8:56-58

C63.     Bölükbaş FFÖ, Bölükbaş C, Kurt N, Akbulut N, Salepçi T, Irmak R. Farklı Klinik Seyirli Karsinoid Tümörlü Olgularımız. Klinik Bilimler ve Doktor. 2002; 8: 94-97

C64.     Demirhan R, Özyurt Y, Erkal H, Küçük HF, Çıplakgil E, Kurt N, Arıkan Z, Gülmen M. Çocukluk  Çağı Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonlarında Rijit Bronkoskopi Uygulamalarımız. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. Cilt 13, 2002(2) 91-93

C65.     Kurt N, Yücel M, Memiş Z, Bildik N, Küçük HF, Kuroğlu E, Topaloğlu İ, Gülmen M. Enteral Beslenmede Tüp Jejunostominin Yeri. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 2002;16(1):37-40

C66.     Küçük HF,  Çevik A, Kurt N, Bildik N, Gülmen M. Abdominal Kompartman Sendromunun Serum Üre ve Kreatinin Üzerine Etkisi. Ulusal Travma Dergisi. 2002; 8:11-15

C67.     Hasan Fehmi KÜÇÜK, Necmi KURT, Nihat ÇİNE, Oğuzhan Aziz TORLAK, Hüseyin AKYOL: Hemodiyaliz Amaçlı Arteriovenöz Fistüllerin Retrospektif Değerlendirilmesi; Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi: 10 (3): 168 – 170, 2002.

C68.     Necmi KURT, Mustafa ÖNCEL, Metin KEMENT, Hüseyin AKYOL, Ahmet B. KARGI: Travmatik Diyafragma Rüptürlerinde Mortaliteye Etkili Prognostik Faktörler, Ulusal Travma Dergisi 8: 152 – 155, 2002

C69.     Küçük HF,  Demirhan R, Kurt N, Özyurt Y, Topaloğlu İ, Gülmen M. Travmatik Diafragma Rüptürleri: 48 Olgunun Analizi. Ulusal Travma Dergisi. 2002; 8: 94-97

C70.     Kurt N, Öncel M, Gülmez S, Altuntaş YE, Küçük HF, Erdemir A. Guatrlı Hastalarda Düşük TSH Değerleriyle Yapılan Operasyonların Sonuçları. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2002; 18: 261-265.

C71.     Kurt N, Gülmez S, Torlak O.A, Oncel M, Kement M, Gemici C, Salepçi T. Rektum Kanseri Tedavisinde Son Altı Yıllık Tecrübemiz. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002; 13: 79-82

C72.     Mustafa Öncel, Necmi Kurt, İsamettin Bahadır, Ahmet B. Kargı, Mehmet Eser, Hüseyin Uzun, Hasan Fehmi Küçük, Murat Çağ; Lokal İleri Kolon Kanserleri: Olgular ve Literatür Eşliğinde Çoklu Organ Rezeksiyonunun Analizi. Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi. 2002; 12(1): 8-13

C73.     Kurt N, Küçük HF, Ersöz G, Fincan K, Gül Ö, Çelik G. Temiz ve Temiz-Kontamine Yara Yeri Enfeksiyonlarında Hava Kaynaklı Bakterilerin Rolü. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002; 13: 94-97

C74.     Demirhan R,Çevik A, Küçük HF, Altıntas M, Kurt N. Travmatik Şilotoraks: Olgu Sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi.2003 :11:50-51

C75.     Yıldız H, Oncel M, Kurt N, Vural S, Gezen C, Dalkılıç G, Olcay E. The Realtionship Between the Level of Thirteen Different Substances and Enzymes in Blood and Peritoneal Fluid and the Duration of Mechanical Intestinal Obstruction: an Experimental Study on Rats. Turkish Journal of Trauma&Emergency Surgery,2003 jul;9(3):183-188

C76.     Recep Demirhan, Hasan Fehmi Küçük, İrfan Sancaklı, Negehan Özdemir, Yaman Özyurt, Sevinç Bilgin, Necmi Kurt, Mustafa Öncel; Servikal Mediastinaskopi Uygulanan 36 Olgunun Değerlendirilmesi; Turkish J Thorac Cardiovasc Surg; 2003:11:178-180

C77.     Hasan Fehmi Küçük, Levent Kaptanoğlu, Hüseyin Uzun, Hüseyin Akyol, Oğuzhan Aziz Torlak, Elif Çolak, Necmi Kurt: Whipple Prosedürü Uygulanan 25 Ardışık Hastanın Değerlendirilmesi; Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi; 2005; XVI(3): 147-152

C78.     Hasan Fehmi Küçük, Oğuzhan Aziz Torlak, Hüseyin Akyol, Sadık Bingül, Necmi Kurt: Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu Ameliyatından Sonra Hasta Yakınmalarının Değerlendirilmesi; Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi; 2005: XVI(2): 87-92

C79.     Levent Kaptanoğlu, Hüseyin Uzun, Hasan Fehmi Küçük, Mehmet Eser, Cengiz Volkan Menteş, Necmi Kurt. Karaciğer Travmalarına Cerrahi Yaklaşım; Haseki Tıp Derg; 2008; 136-139

C80.     Necmi Kurt, Fırat Tutal, Cemile Kurt, Hasan Fehmi Küçük, Mehmet Eser, Hüseyin Uzun, Mehmet Gökçeimam, Selçuk Göktaş. İleostomiler ve Akut Böbrek Yetmezliği: Retrospektif Klinik Değerlendirme; Kolon Rektum Hastalıkları Derg; 2009; 106-111

C81.     Necmi Kurt, Hasan Ediz Sıkar, Cemile Kurt, Mehmet Eser, Yıldıray Tuncer, Kemal Eyvaz, Selçuk Göktaş, Fırat Tutal. Radyoterapi Görmüş Hastalarda Gelişen Komplikasyonların Cerrahi Tedavisi: Cerrahide önemli Noktalar. Ulusal Cerrahi Dergisi; 2010; 26(2): 85-90

C82.     Hasan Fehmi Küçük, Hasan Ediz Sıkar, Hüseyin Uzun, Fırat Tutal, Levent Kaptanoğlu, Necmi Kurt. Acute Mechanical İntestinal Obstructions; Ulusal Travma Acil Cerrahi Derg 2010;16(4):349-352

C83.     H. Uzun, H. Fehmi Küçük, M. Gökçeimam, L. Kaptanoğlu, M. Eser, F. Tutal, N. Kurt. Tamamlayıcı Tiroidektomi Deneyimimiz, Endokrinolojide Diyalog 2011, 8 (1):4-6.

C84.     Necmi Kurt, Hasan Ediz Sıkar, Cemile Kurt, Mehmet Eser, Hüseyin Uzun, Salim Balin, Selçuk Göktaş, Mehmet Gökçeimam; Genç Hastalarda Kolon Kanserinin İlk Bulgusu Olarak Akut Apandisit; J Kartal TR ,,2011,22(1):3841

C85.     Cemile Kurt, Kemal Eyvaz, Yıldıray Tuncer, Salim Balin, Selçuk Göktaş, Mehmet Eser, Necmi Kurt; Meme Başı Akıntıları; Meme Sağlığı Dergisi,2011,7(4):216-220

C86.     Y Pirhan, N Kurt; – Kemik Kist Hidatik Hastalığı; Dicle Tıp Dergisi,2017,44-4

C87.     Kurt N, Pirhan Y, Sıkar HE, Kaptanoğlu L. Ameliyat Sonrası Gelişen İnce Bağırsak Fistülleri. Erzurumlu K, editör. Gastrointestinal Fistüller. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.26-32

C88.     Necmi Kurt, Hasan Ediz Sıkar, Levent Kaptanoğlu, Hasan Fehmi Küçük. Separate and synergistic effects of taurolidine and icodextrin in intra-abdominal adhesion prevention. Ulusal Travma Acil Cerrahi Derg, September 2017, 52017; 23(5): 377-382

C89.     Yavuz Pirhan, Necmi Kurt. Bone Hydatid Cyst Disease. Dicle Medical Journal (2017) 44 (4) : 401-404