Uzmanlık Alanları

Hepatobiliyer Cerrahi (Karaciğer, Safra Kesesi, Safra Yolları ve Pankreas Kanseri, Dalak, safra yolları cerrahisi, laparoskopik safra taşı ameliyatı)
Üst Gastrointestinal Sistem Cerrahisi (Yemek Borusu, Mide)
 Özofagus cerrahisi (Torakoskopik özofajektomi, laparoskopik akalazya)
Kolorektal Hastalıklar (Kalın barsak kanseri, iltihabi barsak hastalıkları, fonksiyonel barsak hastalıkları, barsak sarkması, Hemoroid, Fissür, Fistül)
Proktoloji (hemoroid-basur, anal fissür- çatlak, anal fistül, inkontinens-tutamama)
Meme Hastalıkları Cerrahisi(Meme Kanseri Cerrahisi)
Endokrin (Guatr, Tiroid, Paratiroid ve Laparoskopik böbrek üstü bezi (sürrenal) ameliyatı)
Laparoskopik (Kapalı) Cerrahi (Kasık Fıtığı, Karın Fıtığı, Reflü, Safra Kesesi, Dalak, Bağırsak)
Laparoskopik Mide cerrahisi (Mide kanseri, Reflü)
 Laparoskopik Splenektomi (Dalak ameliyatı)
Kanser Cerrahisi (Mide, Yemek Borusu, Safra Kesesi, Pankreas, Kalın Barsak, İnce Barsak Kanserleri)
Varis Cerrahisi
Kasık ve Karın Fıtıkları Cerrahisi(Laparoskopik- kasık fıtığı, laparoskopik kesi fıtığı)
Obezite cerrahisi

* Tiroid (Goitre-Guatır)
* Paratiroid
* Meme ameliyatları
* Böbreküstü bezi (Sürrenal)
* Yemek Borusu
* Mide
* Karaciğer
* Safra Kesesi ve Safra Yolları
* Pankreas
* Dalak
* İnce Bağırsak
* Kalın Bağırsak
* Hemoroid
* Fissür
* Perianal Fistül
* Anal Fissür
* Kasık Fıtığı (İngüinal Hernia)
* Apandisit
* Varis
* Kıl dönmesi (Sinüs plonidalis)
* Laparoskopik mide fıtığı (Hiyatus fıtığı)
* Laparoskopik Gastroözefageal reflu hastalığı (GÖR hastalığı)
* Laparoskopik Splenektomi (Dalak alınması)
* Laparoskopik Kolon
* Laparoskopik Apandisit
* Laparoskopik Fıtık
* Endoskopi (Gastroskopi, Kolonoskopi)