Gerçek Müslümanlık

Gerçek Müslümanlık, Son peygamber Hazreti Muhammet(SAV) efendimize İndirilen Kur’an-ı Kerim Kitabıyla Müslümanlık başlamış oldu.. Daha önceki yaşanmış olan Hıristiyanlık Musevilik gibi dinlerde hak dinidir onlarda Cenabı Allah’ın insanlara yol göstermek için gönderdiği dinlerdir.. O halde onların kitapları İncil ve tevrat da Allah’ın kitapları idi..”Tevrat”Hazreti Musa’ya İndirilmiş olup Musevilerin kitabıdır , “İncil”’de Hazreti İsa’ya indirilmiş olup Hıristiyanların kitabıdır.”Zebur” Hazreti Davuta indirilmiştir..Hazreti Davuta indirilen kitaba Museviler ve bazı Hiristiyanlar birlikte inanırlar.Kimilerine göre Allah tarafından gönderilen manzumeler olduğu söylenir, kimilerine göre de Hz Davut ve Hz Süleyman tarafından yazılmış manzumelerdir dense de Kurani kerim de İsrail oğullarına yol göstermek için Cenabı hak tarafından Davut peygambere indirildiği çok net olarak belirtilmektedir..Yahudilerin yanısıra bazen Hiristiyanlar da dini törenlerinde Zebur’u okudukları ifade edilmektedir

Ancak zamanla kitaplar üzerinde yapılan tahribatlar ve normal mesajlardan Sapmalar nedeniyle Cenabı hak Kur’an-ı Kerim‘i gönderip İslam nizâmının kurulmasını emretmiştir.. 22Nisan 571 yılında doğan peygamber efendimiz 40 yaşında peygamber olmuştur..610 yılında Hira dağına çıkan peygamber efendimize ilk ayet indirilmiştir..İndirilen ayetlerin yaşama sokulması ve işlerlik kazanması için peygamber efendimiz mihmandarlık yapmıştır ve hayata geçirmiştir.. İslam nizâmının nasıl kurulacağını göstermiştir.. Ne yazıkki peygamber efendimiz den sonra da kendini büyük alim veya peygamber seviyesinde görmeye çalışan kişilerin din üzerinde yaptıkları değişiklikler ve uygulamalar olmuştur.. bunların ne olduğunu bizim sorgulamamız ve ortaya çıkarmamız elbette abesle iştigaldir.. ancak bir Müslüman olarak detaylarını bilme ihtiyacımız olabilir.. din âlimlerinin görevi de bu uydurukları hurafeleri dinimizden temizlemektir.. yaklaşık 1400 senedir 1 milyar 600 milyon Müslüman kuranı Kerem’in ne demek istediğini bir türlü anlayamadı.. Kur’an-ı Kerimi ezberleyen hafızlar oldu ama anlamını ve nasıl yaşanması gerektiğini bir türlü kavrayamadılar ve karşılarındakine anlatamadımlar.. Belkide anlatmak istemediler çünkü işlerine öyle geliyordu.. Kendine göre bir Müslümanlık türeten kişiler İslâmiyet adı altında yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyorlardı.Onlar için “indirilmiş din”değil “uydurulmuş din” daha önemliydi.

Hayatlarında fabrikada çalışmamış, tarlaya gitmemiş, bağ bahçe yapmamış kısacası toplumun yararına olan üretim faaliyetlerinde bulunmamış , sadece “din almış ve din satmış”; takkeli ve şalvarlılar İslamiyeti sevdirmek yerine korkutarak zorlaştırmışlardır. Çevresinde topladıkları insanların çoğusu okuryazar bile değil.. eğitim ve öğretim seviyeleri oldukça düşük cami cemaatini çevrelerinde toplayarak İstediklerini elde ediyorlardı..Halen de böyle yaşamaya devam ediyorlar. Bu anlamda Müslümanlık sadece cami cemaatine,cemaatlere, tarikatlara endeksli olamaz.. olmamalıdır da.. gerçek Müslüman okumuş kültürlü, ne yaptığını bilen, hak hukuk gözeten toplum lideri olmalıdır; gerçek Müslüman pilot olmalıdır, İşadamı olmalıdır, fabrikatör olmalıdır, gerçek Müslüman bilim adamı olmalıdır..

Ne olur artık bu sözde Müslümanlardan vazgeçin; insanları ötekileştiren, İslamiyeti salya sümük ağlayarak anlatan ve korkutan din tacirlerinden kurtulun artık., Kur’an-ı Kerim ve peygamber efendimiz‘i aracı kullanmadan öğreniniz ve öğretiniz..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 × five =